Alkalmazási példák felhasználásra (Aquarea All in One)

Ez a fejezet a Levegő-víz hőszivattyút alkalmazó, különböző rendszerek változatait és a beállítási módokat mutatja be.
1-1 Hőmérséklet beállítással kapcsolatos alkalmazások bemutatása.Hőmérséklet beállítási változatok fűtéshezCsatlakoztassa a padlófűtést illetve a fűtőtestet közvetlenül a Tartály egységhez. A Távirányító a Tartály egységre van telepítve. Ez a legegyszerűbb rendszer alaptípusa.

1. Távirányító

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – No (Nem)
Zone & Sensor (Zóna és érzékelő): Vízhőmérséklet

2. Szobai termosztát

A Tartály egység a hőszivattyú (HP) és a keringetőszivattyú vezérléséhez a Room Thermo (Szobai termosztát) jelet (ON/OFF) (Be/KI) a Távirányítótól kapja. A távirányítóban egy beépített termisztor található.

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – No (Nem)
Zone & Sensor (Zóna és érzékelő): Room Thermostat (Szobai termosztát) Internal (Belső)Csatlakoztassa a padlófűtést illetve a fűtőtestet közvetlenül a Tartály egységhez. Távolítsa el a Tartály egységről a távirányítót, és helyezze el abban a helyiségben, ahol a padlófűtés telepítve van. Ez olyan alkalmazás, amely a távirányítót „Room Thermostat”-ként (Szobai hőfokszabályozóként) használja.Csatlakoztassa a padlófűtést illetve a fűtőtestet közvetlenül a Tartály egységhez. A Távirányító a Tartály egységre van telepítve. Helyezze el a külön, külső szobai termosztátot (nem tartozék) abba a helyiségbe, ahol a padlófűtés telepítve van. Ez olyan alkalmazás, amely külső szobai termosztátot használ.

3. Külső szobai termosztát

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – No (Nem)
Zone & Sensor (Zóna és érzékelő): Room Thermostat (Szobai termosztát) External (Külső)

4. Szobai termisztor

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – No (Nem)
Zone & Sensor (Zóna és érzékelő): Room thermistor (Szobai termisztor)Csatlakoztassa a padlófűtést illetve a fűtőtestet közvetlenül a Tartály egységhez. A Távirányító a Tartály egységre van telepítve. Helyezze el a (Panasonic által megadott) külön, külső szobai termisztort abba a helyiségbe, ahol a padlófűtés telepítve van. Ez olyan alkalmazás, amely egy külső szobai termisztort használ.

Kétféle cirkulációs vízhőmérséklet beállítás alkalmazható.
Közvetlen: állítsa be a cirkulációs víz hőmérsékletét (fix érték)
Kompenzációs görbe: a beállított cirkulációs vízhőmérséklet a külső környezeti hőmérséklettől függ.
Szobai termosztát illetve szobai termisztor esetén kompenzációs görbe állítható be. Ebben az esetben a kompenzációs görbe a termosztát ON/OFF (Be/Ki) helyzetétől függően tolódik el.
• (Példa) Ha a helyiség hőmérsékletének emelkedési sebessége:
nagyon lassú → tolja felfelé a kompenzációs görbét
nagyon gyors → tolja lefelé a kompenzációs görbét


Telepítési példákCsatlakoztassa a padlófűtést a puffertartályon keresztül két körhöz az ábrának megfelelően. Telepítse a keverőszelepeket, szivattyúkat és a (Panasonic által megadott) termisztorokat mindkét körön. Távolítsa el a Tartály egységről a távirányítót, és telepítse az egyik körbe, és használja szobai termosztátként. Telepítse a külső, szobai termosztátot (nem tartozék) a másik körbe. Mindkét kör függetlenül állíthatja be a cirkulációs vízhőmérsékletet. Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályra. Ehhez külön puffertartály csatlakozás beállításra és ΔT hőmérséklet beállításra van szükség a fűtési üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez opcionális NYÁK (CZ-NS4P) szükséges.

Padlófűtés 1 + Padlófűtés 2

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Zone and Sensor (Zóna és érzékelő) - 2 Zone system (Kétzónás rendszer)
Zone 1 (Zóna 1):Sensor (Érzékelő)
Room Thermostat (Szobai termosztát)
Internal (Belső)
Zone 2 (Zóna 2):Sensor (Érzékelő)
Room (Helyiség)
Room Thermostat (Szobai termosztát)
External (Külső)

Padlófűtés + Radiátor

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – No (Nem)
Zone and Sensor (Zóna és érzékelő) - 2 Zone system (Kétzónás rendszer)
Zone 1 (Zóna 1):Sensor (Érzékelő)
Water temperatue (Vízhőmérséklet)
Zone 2 (Zóna 2):Sensor (Érzékelő)
Room (Helyiség)
Water temperatue (Vízhőmérséklet)Csatlakoztassa a padlófűtést illetve a fűtőtestet a puffertartályon keresztül két körhöz az ábrának megfelelően. Telepítse a szivattyúkat és a (Panasonic által megadott) termisztorokat mindkét körön. Telepítse a keverőszelepet az alacsonyabb hőmérsékletű körbe a két kör közé. (Általában, ha padlófűtés és fűtőtest kört telepít a 2 zónába, akkor a keverőszelepet telepítse a padlófűtés körbe.) A Távirányító a Tartály egységre van telepítve. A hőmérséklet beállításához mindkét körnél válassza ki a cirkulációs víz hőmérsékletét. Mindkét kör függetlenül állíthatja be a cirkulációs vízhőmérsékletet. Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályra. Ehhez külön puffertartály csatlakozás beállításra és ΔT hőmérséklet beállításra van szükség a fűtési üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez az opcionális (CZ-NS4P) NYÁK szükséges. Ne feledje, ha nincs keverőszelep a szekunder oldalon, akkor a cirkulációs víz hőmérséklete magasabbá válhat, mint a beállítási hőmérséklet.Csatlakoztassa a padlófűtést és az úszómedencét a puffertartályon keresztül két körhöz az ábrának megfelelően. Telepítse a keverőszelepeket, szivattyúkat és a Panasonic által megadott) termisztorokat mindkét körön. Ezután a medence körbe telepítsen egy további medence hőcserélőt, medence szivattyút és medence érzékelőt. Távolítsa el a Tartály egységről a távirányítót, és helyezze el abban a helyiségben, ahol a padlófűtés telepítve van. A padlófűtés és az úszómedence cirkulációs víz hőmérséklete egymástól függetlenül állítható be. Telepítsen puffertartály érzékelőt a puffertartályra. Ehhez külön puffertartály csatlakozás beállításra és ΔT hőmérséklet beállításra van szükség a fűtési üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez az opcionális (CZ-NS4P) NYÁK szükséges.

* Az úszómedencét a „Zone 2”-höz (Zóna 2-höz) kell csatlakoztatni. Ha úszómedencéhez csatlakozik, a medence üzemmód leáll, amikor a "Cooling" (Hűtés) működik.

Padlófűtés + Úszómedence

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Zone and Sensor (Zóna és érzékelő) - 2 Zone system (Kétzónás rendszer)
Zone 1 (Zóna 1):Sensor (Érzékelő)
Room Thermostat (Szobai termosztát)
Internal (Belső)
Zone 2 (Zóna 2):Sensor (Érzékelő)
Swimming pool (Úszómedence) ΔT

Csak úszómedence

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Zone and Sensor (Zóna és érzékelő) - 1 Zone system (Egyzónás rendszer)
Zone (Zóna): Swimming pool (Úszómedence) ΔTEz olyan alkalmazás, amely csak az úszómedencéhez csatlakozik. A medence hőcserélőt puffertartály használata nélkül, közvetlenül csatlakoztatja a tartály egységhez. Telepítsen a hőcserélő szekunder oldalára medence szivattyút és egy, a (Panasonic által megadott) medence érzékelőt. Távolítsa el a Tartály egységről a távirányítót, és helyezze el abban a helyiségben, ahol a padlófűtés telepítve van. Az úszómedence hőmérséklete önállóan állítható be. Ehhez a rendszerhez az opcionális (CZ-NS4P) NYÁK szükséges. Ennél az alkalmazásnál nem választható ki a hűtés üzemmód. (nem jelenik meg a távirányítón)Ez egy puffertartály nélküli, egyszerű kétzónás vezérlésre példa. A zóna 1-ben a Tartály egység beépített szivattyúja szolgál szivattyúként. Telepítse a keverőszelepet, szivattyút és a (Panasonic által megadott) termisztort a zóna 2 körön. Kérjük, hogy a magas hőmérsékletű oldalt jelölje ki zóna 1-ként, mivel a zóna 1 hőmérséklete nem állítható. A Zone 1 termisztor azért szükséges, hogy megjelenítse a zóna 1 hőmérsékletét a távirányítón. Mindkét kör cirkulációs vízhőmérséklete önállóan beállítható. (Azonban a magas hőmérsékletű oldal és az alacsony hőmérsékletű oldal hőmérséklete nem cserélhető fel) Ehhez a rendszerhez az opcionális (CZ-NS4P) NYÁK szükséges.

(MEGJEGYZÉS)
• A Termisztor 1 nem hat közvetlenül a működésre, de hiba lép fel, ha nincs telepítve.
• Kérjük, hogy a zóna 1 és zóna 2 átfolyási sebességét egyenlítse ki. Ha nincs pontosan beállítva az befolyásolhatja a teljesítményt. (Ha a zóna 2 szivattyú áramlási sebessége túlságosan nagy, akkor előfordulhat, hogy a zóna 1-be nem folyik melegvíz.) Az átfolyási sebesség a karbantartás menü „Actuator Check” (Működtetés ellenőrzés) pontjánál ellenőrizhető.

Egyszerű kétzónás (Padlófűtés + Radiátor)

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Zone and Sensor (Zóna és érzékelő) - 2 Zone system (Kétzónás rendszer)
Zone 1 (Zóna 1):Sensor (Érzékelő) Vízhőmérséklet
Zone 2 (Zóna 2):Sensor (Érzékelő) Room (Helyiség) Vízhőmérséklet
Operation setup (Működés beállítás) Heat (Fűtés)
ΔT bekapcsolt (ON) fűtéshez – 1 °C Cool (Hűtés)
ΔT bekapcsolt (ON) hűtéshez – 1 °C

Buffer tank connection (Melegvíztároló puffertartály csatlakoztatás)

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Buffer Tank connection (Puffertartály csatlakoztatás) – Yes (Igen)
ΔT a puffertartályhozEz olyan alkalmazás, amely a puffertartályt a Tartály egységhez csatlakoztatja. A puffertartály hőmérsékletét a (Panasonic által megadott) puffertartály termisztor érzékeli. Ehhez a rendszerhez opcionális NYÁK (CZ-NS4P) szükséges.Ez olyan alkalmazás, amely a puffertartályt a Tartály egységhez csatlakoztatja, mielőtt a tartály felmelegítéséhez csatlakoztatná a napkollektoros vízmelegítőt. A puffertartály hőmérsékletét a (Panasonic által megadott) puffertartály termisztor érzékeli. A napkollektor panel hőmérsékletét a (Panasonic által megadott) szolár termisztor érzékeli. A puffertartálynak a beépített szolár hőcserélő tekercses tartályt függetlenül kell használnia. A téli évszakban a szolár szivattyú a kör védelme érdekében folyamatosan beindul. Ha nem akarja beindítani a szolár szivattyú működését, kérjük használjon glikolt, és állítsa a vízrendszer befagyás megakadályozása működésének indító hőmérsékletét -20 °C-ra. A hőtárolás automatikusan működik a tartály termisztor és a szolár termisztor hőmérsékletének összehasonlítása által. Ehhez a rendszerhez opcionális NYÁK (CZ-NS4P) szükséges.

Puffertartály + Napkollektor

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Buffer Tank connection (Puffertartály csatlakoztatás) – Yes (Igen) ΔT a puffertartályhoz
Solar connection (Napkollektor csatlakoztatás) – Yes (Igen)
Puffertartály
ΔT bekapcsolási (ON)
T kikapcsolási (OFF)
Antifreeze (Fagyásgátlás)
Hi limit (Felső határ)

Bojler csatlakoztatás

A távirányító beállításai
Installer setting (Telepítő beállítások)
System setup (Rendszer beállítások)
Optional PCB connectivity (Opcionális NYÁK csatlakoztathatóság) – Yes (Igen)
Bivalent (Bivalens) – Yes (Igen)
Kapcsolja be (ON): külső hőmérsControl pattern (Vezérlési mód)Ez olyan alkalmazás amely a bojlert a Tartály egységhez csatlakoztatja, hogy a bojler működtetésével kompenzálja az elégtelen kapacitást, amikor a külső hőmérséklet csökken és a hőszivattyú kapacitása nem elegendő. A bojler a fűtőkörrel ellentétben, párhuzamosan csatlakozik a hőszivattyúhoz. A bojler csatlakoztatásához 3 üzemmód választható ki a távirányítóval. Ezenkívül egy olyan alkalmazás is lehetséges, amely a DHW tartály köréhez csatlakoztatja, hogy a tartály melegvizét felmelegítse. (A bojler működésének beállítása a telepítő felelőssége kell legyen.) Ehhez a rendszerhez opcionális NYÁK (CZ-NS4P) szükséges. A bojler beállításaitól függően, ajánlott egy puffertartály telepítése, mivel a cirkulációs víz hőmérséklete megemelkedhet. (Különösen akkor kell csatlakoztatni a puffertartályt, amikor az Advanced Parallel (Speciális párhuzamos) beállítást választja.)


Alkalmazási példák felhasználásra (Aquarea osztott rendszerű hőszivattyúkhoz)

Ebben a fejezetben különböző variációkat mutatunk be a levegő-víz hőszivattyú különféle rendszerekkel való alkalmazására, és beállításaira.
1-1 Hőmérséklet beállítással kapcsolatos alkalmazások bemutatása.Hőmérséklet beállítási változatok fűtéshezPadlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez. A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre. Ez a legegyszerűbb rendszer alapvető vázlata.

1. Vezérlőpanel

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - No
Zone & Sensor: Water temperature
Setting

2. Szobatermosztát

A Tartály egység a hőszivattyú (HP) és a keringetőszivattyú vezérléséhez a Room Thermo (Szobai termosztát) jelet (ON/OFF) (Be/KI) a Távirányítótól kapja. A távirányítóban egy beépített termisztor található.

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – No
Zone & Sensor: Room thermostat
InternalPadlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez. Szerelje le a beltéri egységről és telepítse abba a szobába a vezérlőpanelt, ahol padlófűtés üzemel. Ebben az esetben a vezérlőpanel szobatermosztátként funkcionál.
A beltéri egység veszi a vezérlőpaneltől a szoba thermo jelét (BE/KI), és vezérli a hőszivattyút és a keringető szivattyút. A vezérlőpanelben van egy beépített termisztor.Padlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez. A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre. Telepítsen külön külső szobatermosztátot (nem tartozék) abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel. Ebben az esetben a külső szobatermosztát vezérli a rendszert.

3. Külső szobatermosztát

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - No
Zone & Sensor: Room thermostat(External)

4. Szobai termisztor

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – No
Zone & Sensor: Room thermistorPadlófűtés vagy radiátorok közvetlen csatlakoztatása a beltéri egységhez. A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre. Telepítsen külön külső (Panasonic által javasolt) szobatermisztort a szobába, ahol padlófűtés üzemel. Ebben az esetben a külső szobatermisztor vezérli a rendszert. Kétféle beállítási mód lehetséges a keringetett víz hőmérsékletének beállítására. Direkt: a keringetett víz hőmérsékletének közvetlen beállítása (fix érték) Kompenzációs görbe: a keringetett víz hőmérséklete a külső hőmérséklettől függ Szobathermo vagy termisztor esetén a kompenzációs görbe állítható be. Ebben az esetben a kompenzációs görbe eltolódik a thermo ki-/bekapcsolása szerint.
• (Példa) Ha a szobahőmérséklet növekedésének sebessége:
nagyon lassú → a kompenzációs görbe felfelé tolódik
nagyon gyors → a kompenzációs görbe lefelé tolódik


Példák telepítésreCsatlakoztassa a padlófűtést 2 áramkörhöz a puffertartályon keresztül, az ábrán látható módon. Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepeket, szivattyúkat és termisztorokat. Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse az egyik áramkörre, szobatermosztátként. Telepítsen külső szobatermosztátot (nem tartozék) a másik áramkörre. Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete. Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz. Külön beállítás szükséges a puffertartály és T hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Padlófűtés 1 + Padlófűtés 2

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - Yes
Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1: Sensor
Room thermostat
Internal
Zone 2: Sensor
Room
Room thermostat(External)

Padlófűtés + Radiátorok

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – Yes
Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1: Sensor
Water temperature
Zone 2: Sensor
Room
Water temperatureCsatlakoztasson padlófűtést vagy radiátorokat a puffertartályon keresztül a 2 áramkörhöz az ábra szerint. Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által javasolt) szivattyúkat és termisztorokat. Telepítsen keverőszelepet arra az áramkörre, amelyiknél alacsonyabb a hőmérséklet. (Általánosságban, ha padlófűtést és radiátorokat telepít a 2-es zónában, mindig telepítsen keverőszelepet a padlófűtés áramkörére.) A beltéri egységen vezérlőpanel került telepítésre. Válassza ki a keringetett víz hőmérsékletet mindkét áramkörön a hőmérséklet beállításához. Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete. Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz. Külön beállítás szükséges a puffertartály és ΔT hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges. Vegye figyelembe, ha nincs keverőszelep telepítve a másodlagos oldalon, a keringetett víz hőmérséklete magasabb lehet a beállított hőmérsékletnél.Csatlakoztasson padlófűtést és úszómedencét a puffertartályon keresztül a 2 áramkörhöz az ábra szerint. Telepítsen mindkét áramkörhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepeket, szivattyúkat és termisztorokat. Ezután telepítsen egy addicionális medence hőcserélőt, medence szivattyút és érzékelőt az úszómedence áramkörére. Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel. A padlófűtés és az úszómedence keringetett víz hőmérséklete egymástól függetlenül beállítható. Telepítsen puffertartály termisztort a puffertartályhoz. Külön beállítás szükséges a puffertartály és T hőmérséklet kapcsolatához fűtés üzemmódnál. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.
*Az úszómedencét a 2-es zónára kell telepíteni. Ha van az úszómedencéhez csatlakoztatás, hűtés üzemmódnál a medence működése leáll.

Padlófűtés + Úszómedence

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - Yes
Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1: Sensor
Room thermostat
Internal
Zone 2: Swimming pool ΔT

Csak úszómedence

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – Yes
Zone and Sensor - 1 Zone system
Zone: Swimming pool ΔTEz a rendszer kizárólag az úszómedencéhez van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a medence hőcserélőjét közvetlenül a beltéri egységhez, puffertartály használata nélkül. Telepítsen a medence hőcserélőjének másodlagos oldalán (Panasonic által javasolt) medence szivattyút és érzékelőt. Szerelje le a beltéri egységről a vezérlőpanelt, és telepítse abba a szobába, ahol padlófűtés üzemel. A medence hőmérséklete önállóan szabályozható. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.Ez a rendszer egy példa egy egyszerű 2 zónás vezérlésre, puffertartály használata nélkül. A beltéri egység beépített szivattyúja üzemel az 1-es zónában szivattyúként. Telepítsen a 2-es zóna áramköréhöz (Panasonic által javasolt) keverőszelepet, szivattyút és termisztort. Ügyeljen arra, hogy az 1-es zónához a magas hőmérsékleti oldalt rendelje, mivel az 1-es zóna hőmérséklete nem módosítható. A vezérlőegységen az 1-es zóna termisztora az 1-es zóna hőmérsékletét mutatja. Mindkét áramkörön, egymástól függetlenül beállítható a keringetett víz hőmérséklete. (Ennek ellenére a magas és az alacsony hőmérsékleti oldalt nem lehet megfordítani). Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges
(FIGYELMEZTETÉS)
• Az 1-es termisztor nem befolyásolja közvetlenül a működést, de hibát okozhat, ha nincs telepítve.
• Állítsa egyensúlyba az 1-es és 2-es zóna áramlási sebességét. Ha nincs megfelelően beállítva, befolyásolhatja a teljesítményt. (Ha a 2-es zóna szivattyújának áramlási sebessége túl magas, akkor lehetséges, hogy nincs melegvíz-áramlás az 1-es zónában.) Az áramlási sebességet a „Karbantartás menü” „Indítókar ellenőrzés” (Actuator Check) pontjában tudja változtatni.

Egyszerű 2-es zóna (Padlófűtés + Radiátor)

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – Yes
Zone and Sensor - 2 Zone system
Zone 1: Sensor
Water temperature
Zone 2: Sensor
Room
Water temperature
Operation setup
Heat ΔT for heating ON – 1°C
Cool ΔT for cooling ON – 1°C


Opcionális berendezések alkalmazása a rendszerhez

Csak úszómedence

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – No
NoTank connection - YesEbben a rendszerben a beltéri egységhez egy HMV tartály van kötve háromutas szelepen keresztül. Tartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a HMV tartály hőmérsékletét.Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy HMV tartályt kötöttek háromutas szelepen keresztül, mielőtt napelemmel működő vízmelegítőt kötöttek a tartály melegítéséhez. Tartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a HMV tartály hőmérsékletét. Napelem termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a napelem hőmérsékletét. A HMV tartály függetlenül használja a beépített napelemes hőcserélő tekerccsel rendelkező tartályt. A hőakkumuláció automatikusan működik a tartály termisztor és a napelem termisztor hőmérsékletének összehasonlításával. A téli szezonban a napszivattyú működése az áramkör védelme céljából folyamatosan aktív. Ha nem akarja aktiválni a napszivattyú működését, használjon glikolt és állítsa be a fagyásgátló üzemeltetés indító hőmérsékletét -20°C-ra. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Tartály + napelem csatlakoztatása

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - Yes
Tank connection - Yes
Solar connection - Yes
DHW tank
ΔT turn ON
ΔT turn OFF
Antifreeze
Hi limit

Puffertartály csatlakoztatása

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – Yes
Buffer Tank connection - Yes
ΔT for buffer tankEbben a rendszerben egy puffertartály van csatlakoztatva a beltéri egységhez. Puffertartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a puffertartály hőmérsékletét. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.Ebben a rendszerben a beltéri egységhez egy puffertartályt kötöttek, mielőtt napelemmel működő vízmelegítőt kötöttek a tartály melegítéséhez. Puffertartály termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a puffertartály hőmérsékletét. Napelem termisztor (Panasonic által javasolt) érzékeli a napelem hőmérsékletét. A puffertartály függetlenül használja a beépített napelemes hőcserélő tekerccsel rendelkező tartályt. A téli szezonban a napszivattyú működése az áramkör védelme céljából folyamatosan aktív. Ha nem akarja aktiválni a napszivattyú működését, használjon glikolt és állítsa be a fagyásgátló üzemeltetés indító hőmérsékletét -20°C-ra. A hőakkumuláció automatikusan működik a tartály termisztor és a napelem termisztor hőmérsékletének összehasonlításával. Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges.

Puffertartály + napelem

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity - Yes
Buffer Tank connection - Yes
ΔT for buffer tank
Solar connection - Yes
Buffer tank
ΔT turn ON
ΔT turn OFF
Antifreeze
Hi limit

Kazán csatlakoztatása

A vezérlőpanel beállításai
Installer setting
System setup
Optional PCB connectivity – Yes
Bivalent - Yes
Turn ON: outdoor temp
Control patternEbben a rendszerben a beltéri egységhez egy kazánt kötöttek az elégtelen kapacitás kompenzálására, amikor a kültéri hőmérséklet hirtelen csökken és a hőszivattyú kapacitása nem elegendő. A kazán párhuzamosan van a hőszivattyúval összekötve a fűtőkörben. Háromféle módon lehet a kazánt csatlakoztatni a vezérlőpanelen. Emellett a HMV tartály áramköre is csatlakoztatható a tartály vízmelegítéséhez. (A kazán működési beállításaiért a telepítő felelős.) Ehhez a rendszerhez opcionális PCB (CZ-NS4P) csatlakoztatása szükséges. A kazán beállításaitól függően, ajánlott egy puffertartály telepítése is, mivel a keringetett víz hőmérséklete magasabb lehet. (A puffertartályhoz kell csatlakoztatni, különösen, ha a „Haladó párhuzamos” (Advanced Parallel) beállítást alkalmazza).